Privātuma politika

Privātuma politika (GDPR)


Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

 

1. Personas dati

1.1. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

 

2. Privātuma politikas piemērošana

2.1. Medini Latvia SIA privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona vai juridiskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu), t.i., elektroniskā formā, Medini Latvia SIA interneta mājaslapā www.mlshop.lv.

 

3. Pamatinformācija

3.1. Personas datu apstrādes mērķis ir preču pirkumu, pakalpojumu distances līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.   

 

4. Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi

4.1. Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem - fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir piekritušas saņemt MLshop.lv  komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus).

4.2. Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: info@mlshop.lv.

 

5. Personas datu aizsardzība

5.1. Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā. 

 

6. Nobeiguma informācija

Medini Latvia SIA ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).

Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.

Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie Medini Latvia SIA vai Datu valsts inspekcijā.