Lietošanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi


1.1. Vietnes www.mlshop.lv īpašnieks un administrātors (turpmāk tekstā – Pārdevējs) ir SIA "Medini Latvia", reģ.nr.: 40103976948, juridiskā adrese: Lielvārdes iela 131-11, Rīga, LV-1084.
1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala www.mlshop.lv starpniecību, Pircējs piekrīt interneta veikala lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā - noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpersoniski mainīt noteikumus.
 
2. Cena


2.1. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt preču cenas.
2.2. Noformējot pasūtījumu interneta vietnē www.mlshop.lv, preču grozā tiek attēlota cena ar piegādes izmaksām.
 
3. Pasūtījumu noformēšana


3.1. Pircējs pasūtījumu noformē patstāvīgi, izmantojot preču pasūtīšanas formu vietnē.
3.2. Noformējot pasūtījumu, Pircējs norāda informāciju, kura atspoguļota pasūtīšanas formā.
3.3. Pēc pasūtījuma veikšanas uz Pircēja e-pastu tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums.
 
4. Apmaksa


4.1. Pārdevējs nosūta pasūtītājam rēķinu, kurš ir jāapmaksā.
4.3. Ja maksājums par veikto pasūtījumu netiek veikts 12 (divpadsmit) stundu laikā, pasūtījums tiek anulēts bez iepriekšēja brīdinājuma.
 
5. Preču piegāde


5.1. Skatīt sadaļu Apmaksa un piegāde.
 
6. Preču atgriešana un apmaiņa


6.1. Skatīt sadaļu Atteikuma tiesības
 
7. Citi noteikumi


7.1. Preču aprakstiem ir informatīvs raksturs. Pircējam ir tiesības pirms Pasūtījuma noformēšanas vērsties pie Pārdevēja, lai precizētu Preces detaļas.
7.2. Saskaņā ar LR Fiziskās Personas Datu Aizsardzības likumu interneta veikala www.mlshop.lv vietnē uzglabātie dati par Pircēju un viņa pasūtījumiem ir konfidenciāla informācija. Pārdevējs nav tiesīgs iegūtos datus publiskot trešajām pusēm.
7.3. Domstarpības, kas radušās starp Pircēju un Pārdevēju, risina sarunu ceļā. Pārdevējs uz Pircēja sūdzībām un pretenzijām atbild pa e-pastu, vēlākais 5 (piecu) darba dienu laikā. Vienošanās nepanākšanas gadījumā Pircējam ir tiesības savu tiesību aizstāvēšanai vērsties Patērētāju Tiesību Aizsardzības birojā. Strīdi tiks izskatīti LR tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.