Garantijas noteikumi

Precēm tiek piemērota  2 gadu ražotāja garantija.

 

1. PREČU IEGĀDES UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lai izvairītos no pārpratumiem, iegādājoties preci, pievērsiet uzmanību:

 • vai izvēlētā prece pilnībā atbilst jūsu vajadzībām (piemēram, vai norādītie preces parametri atbilst jūsu vajadzībām, ražotāja paredzētie preces lietošanas apstākļi);
 • pārliecinieties vai pārdevējs ir izsniedzis pirkumu apliecinoši dokumentu (preču pavadzīme), garantijas talonu un vai ir aizpildīta ražotāja servisa grāmatiņa vai lapa (ja ražotājs tādu paredzējis).
 • MLshop.lv patur tiesības nemainīt un neatgriezt naudu, ja pēc pirkuma izrādās, ka prece neatbilst jūsu vajadzībām.
 • Ja nepieciešamā informācija nav pieejama vai rodas papildus jautājumi par preces aprakstu, jautājiet mums.
 • Lietojiet preci, atbilstoši lietošanas noteikumiem, kuri aprakstīti konkrētās preces pavaddokumentos vai kurus ražotājs apkopojis šāda tipa preču lietošanas pamācībās.
 • Nelietojiet preci apstākļos, kādus tai nav paredzējis ražotājs (piemēram, iekārtu, kas paredzēta lietošanai telpās, nedrīkst lietot ārpus telpām).
 • Ievērojiet preces regulārās apkopes intervālus, ja ražotājs konkrētai precei tādus ir norādījis.

 

2. GARANTIJAS NOTEIKUMI

 • precēm ir 2 gadu ražotāja garantija, izņemot veselības un higiēnas precēm;
 • garantijas remonts, preces nomaiņa vai naudas atgriešana tiek noteikta saskaņā ar garantijas noteikumiem;
 • lai izmantotu garantiju, ir nepieciešams iesniegt pirkumu apstiprinošu dokumentu (preču pavadzīmi);
 • garantijas izpildes termiņu nosaka ražotājs;
 • garantijas remonta darbu termiņi tiek saskaņoti, nododot preci remontā;
 • preces nosūtīšanas izmaksas garantijas remontam sedz pircējs.

 

3. GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

 • preces mehāniskie bojājumi, skrāpējumi, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā;
 • garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem;
 • garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes „ūdensizturīgs”;
 • ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;
 • ja pircējs nevar uzrādīt derīgu pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas;
 • garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.